Základný balík služieb QuidVis STANDARD obsahuje :

Všetky moduly, komponenty a funkcionality balíka služieb QuidVis BASIC

a naviac :

  • Manažment projektov – základ
  • Vytvorenie a aktualizácia ticketov emailom – prispôsobené
  • Vývoj šablón používateľských žiadostí
  • Vývoj programovateľných funkcií podľa požiadaviek
  • Analýza súčasného stavu a požiadaviek
  • Školenia, príručky / videotutoriály, workshopy a poradenstvo

Cena balíka služieb QuidVis STANDARD – XXX.- EUR / mesiac