Základný balík služieb QuidVis PREMIUM obsahuje :

Všetky moduly, komponenty a funkcionality balíkov služieb QuidVis BASIC a QuidVis STANDARD

a naviac :

  • Manažment projektov – prispôsobené
  • Automatické spracovanie emailom – prispôsobené
  • Integračné rozhranie – prispôsobené
  • Pravidlá schvaľovania – prispôsobené
  • Návrh optimalizácie procesov
  • Implementácia optimalizovaných procesov
  • Školenia, workshopy a poradenstvo
  • Podpora – úroveň 3 (najvyššia)

Balík služieb QuidVis PREMIUM je plná customizácia aplikácie, t.j prispôsobenie modulov a funkcionalít požiadavkám zákazníka.

Cena Balíka služieb QuidVis Premium je stanovená individuálne podľa rozsahu týchto požiadaviek