Základný balík služieb QuidVis BASIC obsahuje :

 • Konfiguračná databáza CMDB
 • Manažment kontaktov, organizácie a konfigurácií
 • Manažment požiadaviek používateľov
 • Manažment incidentov
 • Manažment problémov
 • Manažment zmien
 • Import / Export do formátu csv a xls
 • Synchronizácia dát
 • Grafická analýza dopadov
 • Notifikácie prostredníctvom emailu
 • Integračné rozhranie – základ
 • Automatické spracovanie emailov
 • Používateľské príručky / Videotutoriály

Cena balíka služieb Quidvis BASIC – XXX.- EUR / mesiac