DEMO QuidVis je web aplikácia určená pre názornú ukážku funkcionalít ponúkanej služby. Obsahuje základné moduly pre vytvorenie a spracovanie záznamov (ticketov) ako aj testovaciu verziu konfiguračnej databázy.

Každému záujemcovi po zaslaní základných informácií pridelíme prístupové práva (meno, heslo) do systému a následne si každý sám môže pozrieť ako aplikácia vyzerá a čo dokáže.
V DEMO QuidVis existuje len jeden „zákazník“, alebo „spoločnosť“ takže uvidíte aj záznamy (tickety) všetkých ostatných klientov, ktorí demo verziu používajú. Identifikácia Vašich záznamov je samozrejme možná podľa jedinečného mena používateľa, ktoré je viazané na pridelené prístupové práva.

Testovacie záznamy budú z databázy DEMO QuidVis automaticky po určitom čase vymazané. Dôvodom je zachovanie prehľadnosti záznamov a udržiavanie DEMO QuidVis verzie v optimálnom stave pre všetkých záujemcov.

Po zakúpení niektorého z balíkov služieb už bude aplikácia len Vaša, každý zákazník má zriadenú vlastnú inštanciu a pracuje len vo svojom prostredí so svojimi záznamami. „Neviditeľnosť“ pre iných zákazníkov ako aj stopercentná bezpečnosť obsahu služby je samozrejmosťou.

Pre získanie DEMO QuidVis vyplňte prosím tento dotazník :